Je bevindt je hier: paspoort > disclaimer

Orientation Film- en Videoproducties

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld door Orientation Travel Productions. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Orientation Travel Productions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiker mag de inhoud van orientation.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit orientation.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.